Site banner

Bình Đại: Nhiều kết quả trong công tác Dân số/KHHGĐ

Trong những năm qua, công tác Dân số/KHHGĐ huyện Bình Đại không ngừng được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt, trong năm 2016, trước những khó khăn, thách thức, công tác dân số /KHHGĐ huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp một phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển quê hương huyện biển.

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện xác định việc truyền thông chuyển đổi hành vi trong cộng đồng dân cư về KHHGĐ và chăm sóc SKSS là cực kỳ quan trọng, nhằm tác động tích cực đến các đối tượng thực hiện tốt công tác KHHGĐ. Trong đó, Trung tâm Dân số/KHHGĐ huyện phối hợp phát sóng chuyên mục dân số hàng tuần trên hệ thống phát thanh từ huyện đến xã. Đội ngũ Công tác viên dân số trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động người dân nâng cao việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ và phát hàng ngàn tờ bướm, tờ rơi về chương trình dân số/KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đông đảo chị em phụ nữ đến khám chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ

Đặc biệt chú ý đến các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3, sinh con một bề để tiếp cận, truyền thông và quản lý chặt chẽ. Qua tăng cường thực hiện truyền thông, đa số nhận thức và hành vi trong quần chúng nhân dân về việc thực hiện chính sách dân số/KHHGĐ, tiếp tục duy trì thực hiện giảm tỉ suất sinh, ổn định quy mô dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, Trung tâm Dân số/KHHGĐ huyện còn tích cực triển khai lồng ghép các hoạt động thực hiện tốt công tác giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số về thể chất trí tuệ và tinh thần. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức khám tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, tư vấn các cặp vợ chồng chuẩn bị kết hôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc gia đình, sức khỏe sinh sản. Tổ chức truyền thông dân số/KHHGĐ/ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kiến thức bình đẳng giới cho các em học sinh trong nhà trường. Tăng cường đưa dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn, trong năm, huyện triển khai thực hiện Đề án kiểm soát Dân số vùng biển, đảo tại 11 xã, thu hút đông đảo người dân đến khám và điều trị. Qua đó đã khám 2189 lượt chị em phụ nữ, đạt 92,2% kế hoạch, thực hiện 293 ca soi tươi, có 706 lượt người thực hiện KHHGĐ.

Đội ngũ công tác dân số/KHHGĐ ngày càng được nâng cao trình độ, năng lực. Hiện nay, Đội ngũ chuyên trách dân số tại các xã, thị trấn đã qua đào tạo chuyên môn từ trung cấp trở lên, đội ngũ công tác viênđược phủ khắp 20 xã, thị trấn.

Qua thực hiện các giải pháp về ổn định dân số, năm 2016, công tác dân số/KHHGĐ đạt kết quả cao. Trong đó, tỷ suất sinh giảm 9,74%o, có 46 trường hợp sinh con thứ 3, đạt theo kế hoạch dưới 4%. Toàn huyện, 11 tháng đầu năm, các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 97,63%  chỉ tiêu năm.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đạt được, Bà Võ Thị Mai – Giám đốc Trung tâm dân số/KHHGĐ huyện cho biết: “Trong năm 2017, Trung tâm Dân số/KHHGĐ  huyện đã vạch ra nhiều chiến lược hành động về công tác Dân số/KHHGĐ. Trong đó, tích cực tham mưu cho Huyện ủy – UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời các hoạt động Dân số/KHHGĐ. Lồng ghép các chương trình dân số với các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tiếp tục duy trì các đợt khám CSSKSS/KHHGĐ tại các xã, thị trấn. Tăng cường các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức với nội dung phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Triển khai thực hiện rộng rãi các mô hình “Khám – Tư vấn sức khỏe tiền hôn”, “Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh”…Phấn đấu đạt mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ suất sinh đạt dưới 11%o, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 4% và tăng CPR hiện đại đạt 0,1%”.

Tuyết Mai