Site banner

Bình Đại: Quý I/2017, huyện kiểm tra xử lý 8 trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép

Quý I/2017, công tác kiểm tra, kiểm soát về môi trường trên địa bàn huyện Bình Đại được tập trung đẩy mạnh. Trong đó, các ngành chức năng huyện tích cực phối hợp hỗ trợ và thực hiện xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc tại địa phương. Đội kiểm tra liên ngành huyện tổ chức kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với 8 cơ sở kinh doanh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Qua đó, nhắc nhở, hướng dẫn cam kết không vi phạm về ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, Đội kiểm tra liên ngành huyện phối hợp kiểm tra 3 đợt khai thác cát trái phép trên sông, qua đó, đã xử lý 8 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 122 triệu đồng.

Đối tượng khai thác cát trái phép trái phép trên sông thuộc xã Định Trung

Ngoài ra, huyện còn triển khai thực hiện nhiều dự án xây dựng hố xí hợp vệ sinh. Tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt, giao thông vận tải, sản xuất và chiếu sáng công cộng. Quản lý tài nguyên và bảo vệ đa dạng sinh học.

Nhìn chung, việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát môi trường nhằm mục đích góp phần giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng, đạt tiêu chí mội trường trong xây dựng nông thôn mới theo tiến độ đề ra./.

Tuyết Mai