Bình Đại: Tập trung khai thác tiềm năng kinh tế vườn, kinh tế biển trong phát triển nông nghiệp bền vững

Kinh tế vườn và biển từ lâu được xem là hai ngành kinh tế mũi nhọn đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững của huyện Bình Đại và góp phần hình thành các ngành nghề, dịch vụ mới, giúp địa phương từng bước phát triển về kinh tế và xã hội theo hướng hiện đại.

Tuy nhiên, diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu đã và đang tác động tiêu cực đến nghề làm vườn và nghề đánh bắt thủy sản của nhân dân, từ đó đòi hỏi chính quyền các địa phương, người dân có giải pháp ứng phó kịp thời nhằm đánh thức tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho người dân.

Kinh tế vườn một trong những tiềm năng Bình Đại đang tập trung phát triển.

Thời gian qua, huyện đã dành nhiều thời gian và tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư khuyến khích, hỗ trợ nhân dân phát triển ngày càng mạnh và hình thành được nhiều mô hình kinh tế vườn và kinh tế biển đa dạng trong nông thôn, theo nhiều hướng, đem lại nguồn thu nhập đáng kể như: xây dựng các mô hình liên kết nâng cao chuỗi giá trị, cải tạo vườn kém hiệu quả để nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất thông qua mô hình trồng xen canh, thực hiện mô hình phủ xanh vườn dừa, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái hiệu quả cao, trồng rau màu, trồng cỏ nuôi bò, thực hiện chương trình phát triển đánh bắt thủy sản theo hướng xa bờ, liên kết tổ đội đánh bắt, trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và bền vững.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế vườn, thời điểm này, huyện đã cơ bản giữ ổn định mô hình sản xuất liên kết theo loại hình cánh đồng mẫu lúa xã Châu Hưng, phát triển mới 3 tổ hợp tác sản xuất nhãn xã Tam Hiệp, 1 tổ hợp tác rau màu ở xã Thừa Đức, củng cố hoạt động hiệu quả các tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ trái dừa ở Vang Quới Tây, Vang Quới Đông, Thạnh Trị, đặc biệt đã xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các mô hình sản xuất bò ở xã Phú Long, trái dừa ở 4 xã Phú Long, Lộc Thuận, Thạnh Trị, Phú Vang và trái nhãn ở xã Long Hòa, hình thành mô hình xen canh bưởi da xanh trong vườn dừa kém hiệu quã tại xã Lộc Thuận, Vang Quới Tây và mô hình trồng bưởi xen nhãn tại xã Vang Quới Tây. Đồng thời, đã vận động nhân dân chuyển được hơn 272ha diện tích đất lúa sản xuất 1 vụ và đất lúa manh mún sang trồng dừa, cây ăn trái, rau màu và trồng cỏ.

Riêng lĩnh vực phát triển kinh tế biển, huyện thực hiện khá tốt việc quản lý quy hoạch phát triển chi tiết nuôi thủy sản, quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng, cá tra, nhằm tạo nguồn cung cấp thủy sản ổn định, chất lượng, giá thành cạnh tranh, củng cố hoạt động 38 tổ đội đánh bắt trên biển.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2018, huyện Bình Đại tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất quy mô lớn, tập trung, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, ưu tiên các loại giống cây, con có chất lượng và giá trị cao. Tổ chức lại sản xuất, xây dựng các THT, HTX kiểu mới theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Đẩy mạnh liên kết 4 nhà, duy trì và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, ứng dụng rông rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng./.

Thanh Hương

Các tin cùng chuyên mục