Site banner

Bình Đại: Tính đến nay huyện đã giải quyết việc làm mới 1.564 người, đạt 128,2%

Nhằm quán triệt sâu, rộng nội dung các Chủ trương, Chính sách của Đảng, nhà nước về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động trong nhân dân trên địa bàn huyện, năm 2017, huyện Bình Đại đẩy mạnh thực hiện công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Theo đó, các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn tham gia xuất khẩu lao động ở các thị trường có thu nhập cao, cung cấp tài liệu, tờ rơi…để các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền. Các xã, thị trấn đẩy mạnh công việc rà soát lao động có nhu cầu tìm việc làm, tham gia xuất khẩu lao động, học nghề để tuyên truyền, vận động tham gia, nhất là các đối tượng là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ, lao động là phạm nhân chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương chưa có việc làm, lao động sau cai nghiện trở về hòa nhập cộng đồng. Tổ chức tư vấn giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.

Liên kết các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc và quản lý chặt chẽ lao động trong các Công ty, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, tai nạn lao động, Bảo hiểm…cho người lao động. Tạo điều kiện thuận lợi trong cho vay nguồn vốn tham gia xuất khẩu lao động, tranh thủ các nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm nhằm kịp thời đáp ứng được điều kiện cho đối tượng có nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khai giảng 06 lớp dạy nghề phi Nông nghiệp, đào tạo cho 150 học viên đạt 66,7% so với kế hoạch; 06 lớp dạy nghề Nông nghiệp, đào tạo cho 150 học viên đạt 85,7% so với kế hoạch. Đồng thời, đã tổ chức bế giảng 03 lớp dạy nghề phi Nông nghiệp và 01 lớp đào tạo kỹ thuật trồng rau tại xã Long Hòa do Hội Phụ nữ quản lý. Khai giảng 01 lớp tiếng Nhật tại huyện do Công ty Quốc tế Sài Gòn INSERCO giảng dạy.

Các ngành, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức ngày hội hướng nghiệp - việc làm - dạy nghề và xuất khẩu lao động năm 2017. Qua đó, có 682 người lao động và học sinh tham dự ngày hội, có 292 người tham gia tư vấn (trong đó có 71 lao động có nhu cầu đăng ký).

Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế việc cập nhật thông tin thị trường lao động (cung, cầu lao động) năm 2017 tại các xã Phú Vang, Định Trung, Thừa Đức, Thạnh Trị, Bình Thới. Đồng thời, thông báo lịch nghiệm thu việc cập nhật thông tin thị trường lao động của các xã, thị trấn để cập nhật vào máy tính theo kịp tiến độ.

Tính đến nay, huyện đã giải quyết việc làm mới 1.564 người, đạt 128,2% kế hoạch năm. Riêng xuất khẩu lao động trúng tuyển 73 người làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…, đạt 83,3% kế hoạch năm.

Tuyết Mai