Bình Đại xây dựng giá trị hình mẫu người thanh niên Đồng Khởi mới giai đoạn 2016-2020

Nhằm xây dựng giá trị hình mẫu người thanh niên Đồng Khởi mới, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre theo tinh thần “Đồng Khởi mới”. Huyện đoàn Bình đại đề ra kế hoạch từ nay đến năm 2020, phải xây dựng lớp đoàn viên thanh niên Đồng Khởi mới với các giá trị “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Trong đó, tập trung rèn luyện lớp thanh niên luôn tự hào về lịch sử, văn hóa và những truyền thống tốt đẹp khác của dân tộc, đặc biệt là tự hào về truyền thống “Anh dũng – Đồng Khởi – Thắng Mỹ diệt Ngụy” của quê hương, từ đó sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, sáng suốt nhận ra âm mưu lôi kéo, xúi giục thanh niên tham gia các hoạt động chống phá Đảng, đất nước của các thế lực thù địch. “Yêu nước” trong quá trình hội nhập là luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác với các nước trên thế giới với tinh thần “hòa nhập, không hòa tan”, “tự hào, không tự cao”, “khiêm tốn, không tự ti”.

Thanh niên không chấp nhận hoàn cảnh nghèo, không có nghề nghiệp, học tập thua kém bạn bè, từ đó xây dựng ước mơ khởi nghiệp, lập nghiệp vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức, tác phong; biết từ bỏ việc xấu để trở thành người tốt cho xã hội. Thanh niên phải có trách nhiệm với công việc được giao; tin tưởng vào khả năng của bản thân, dám quyết định và hành động một cách chín chắn; sẵn sàng nhận và hoàn thành những việc khó, việc mới; vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để có bản lĩnh, thanh niên phải trau dồi trí tuệ, kiến thức, kỹ năng sống mới thực hiện được ước mơ, hoài bão và đi đến thành công.

Thanh niên luôn lễ độ, làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng, chăm sóc ông bà, cha mẹ và những người có công nuôi dưỡng mình; cố gắng học tập, lập thân, lập nghiệp để đảm bảo cuộc sống cho gia đình, ông bà, cha mẹ, hòa thuận với anh em trong gia đình. Ngoài ra, phải học tập tư tưởng “Hiếu với dân” của Bác Hồ để luôn là người công dân tốt, sống có trách nhiệm và luôn giúp đỡ người xung quanh.

Thanh niên phải tình nguyện, xung phong tham gia các hoạt động xã hội, vì cuộc sống cộng đồng và các phong trào do Đoàn – Hội địa phương phát động; tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Để các tiêu chí trên được triển khai thực hiện có hiệu quả, Huyện đoàn xác định công tác tuyên truyền các giá trị hình mẫu người thanh niên Đồng Khởi mới là nội dung quan trọng trong phong trào “Tuổi trẻ Bình Đại tham gia thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới”. Đồng thời, xây dựng tư tưởng tiến công quyết tâm triển khai giá trị hình mẫu sâu rộng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên. Tập trung tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên và tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện, xem đây là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm. Bên cạnh đó, huyện đoàn sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, Đài truyền thanh huyện, thường xuyên tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân về giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới. Đối với các chi đoàn, căn cứ vào đặc thù của từng đơn vị để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; chi đoàn đề ra các tiêu chí nhỏ để cụ thể hóa thực hiện các giá trị, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải kịp thời tuyên dương các gương đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt và nhắc nhở đối với đoàn viên, thanh niên thực hiện chưa tốt.

Đoàn cơ sở phải chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp quan tâm định hướng công tác tuyên truyền về giá trị hình mẫu trong hệ thống chính trị và cụ thể hóa thực hiện trong đoàn viên, thanh niên. Hàng năm, tổ chức ít nhất 1 cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo với đoàn viên nội dung xoay quanh việc cụ thể hóa thực hiện giá trị trong thanh niên nhằm xây dựng ước mơ, hoài bão, vươn lên học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp để thanh niên vươn lên thoát nghèo, làm giàu, xây dựng quê hương. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời hướng dẫn đoàn viên triển khai thực hiện giá trị hình mẫu người thanh niên Đồng Khởi mới, gắn với cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Sơn Tùng

Các tin cùng chuyên mục