Năm 2018: “Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo”

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn, của Thanh niên Việt Nam, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Bến Tre không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bến Tre từ khi thành lập cho đến nay, đã trải qua 10 kỳ Đại hội, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh, sự phối hợp của chính quyền và đoàn thể nhân dân, Đoàn đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong suốt 20 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre đã tham mưu và triển khai nhiều hoạt động, chương trình thiết thực góp phần đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi vào tổ chức Đoàn – Hội – Đội, cụ thể: tiên phong tham gia thực hiện chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” do Tỉnh ủy phát động; tổ chức các cuộc thi, diễn đàn chia sẽ kinh nghiệm, Ngày hội “Bến Tre Đồng Khởi khởi nghiệp”, cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp” cấp tỉnh; xây dựng chuẩn giá trị hình mẫu người thanh niên Đồng Khởi mới, giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện”; các hoạt động tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội…

Năm 2018 cũng là năm Tỉnh ủy Bến Tre chọn là “Năm tăng tốc”, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đây là tiền đề cho tổ chức Đoàn tập trung thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Với chủ đề công tác năm 2018: “Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong, Sáng tạo”, để đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ là Tiên phong sáng tạo tuyên truyền có hiệu quả, đúng đối tượng, nắm bắt kịp thời và định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên đặc biệt qua mạng xã hội; Tiên phong, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre”;  Sáng tạo trong triển khai xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng khởi mới thông qua 04 giá trị“ Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”;  Sáng tạo trong tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022;  Sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội – Đội các cấp, nhất là trên địa bàn dân cư.

Năm 2018 đã bắt đầu, khởi đầu năm mới với một tâm thế cao, khí thế cao, trách nhiệm cao, đòi hỏi mỗi cán bộ Đoàn thực sự cần vượt qua được chính những điều kiện, những điểm mốc đã đạt được trong năm cũ để tiếp tục phát triển, tiếp tục có những thành công mới, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TG

Các tin cùng chuyên mục