Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong năm 2017

Năm 2017, huyện Thạnh Phú phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ như: Duy trì phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi với 18 xã, thị trấn đạt chuẩn. Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, có 13/18 xã, thị trấn đạt mức độ 3 tăng 01 xã so với năm 2016.

Ảnh: Năm 2016, nhiều trường học mới trên địa bàn huyện được đưa vào sử dụng

Đồng thời, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 với 18 xã, thị trấn đạt chuẩn; có 7/18 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, tăng 01 xã so với năm 2016. Phấn đấu duy trì 12/18 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học. Bên cạnh, tập trung cho công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS để đẩy nhanh tiến độ và nâng dần tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi đang học chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 77%.

Ngoài ra, duy trì đạt chuẩn về công tác xóa mù chữ mức độ 1 với 18 xã, thị trấn đạt chuẩn. Nâng tỷ lệ người biết chữ từ 15 đến 35 tuổi đạt 98% trở lên. Phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, huyện sẽ tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục chống mù chữ từ huyện đến xã, thị trấn. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phổ cập. Tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị tìm giải pháp hữu hiệu cho việc phòng chống học sinh bỏ học và huy động các đối tượng trong độ tuổi TH, THCS và THPT bỏ học trở lại lớp. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; củng cố cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, hoàn thành chỉ tiêu chương trình kiên cố hóa phòng học; tăng cường trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học; đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá,...nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả công tác phổ cập giáo dục./.

Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục