Tập huấn cán bộ Đoàn, Hội cơ sở huyện Ba Tri năm 2016

Ngày 26-4-2016, tại Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Tri, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2016. Có gần 100 học viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các xã, thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn ấp, khu phố, cơ quan, công an, quân sự; Chi hội trưởng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trực thuộc Ủy ban Hội của các xã, thị trấn tham dự.

Bí thư Huyện đoàn Ba Tri - Phan Thanh Quang phát biểu khai giảng lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được quán triệt các nội dung về: Công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Những vấn đề cần biết đối với đồng chí Bí thư Chi đoàn; Công tác Tổ chức xây dựng Đoàn và nghiệp vụ đoàn viên; Nghiệp vụ công tác Hội và phong trào Thanh niên; Một số kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của cán bộ Đoàn cơ sở; Phương pháp điều hành sinh hoạt, trò chơi tập thể của Đoàn. Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 26 và 27/4 nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn – Hội sau Đại hội Đảng cấp cơ sở. Đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ và phong trào Đoàn tại địa phương; Định hướng chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cơ sở, góp phần phát huy hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tình hình mới.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục