Site banner

Thạnh Phú: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Với chủ đề: “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”, Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2015, huyện Thạnh Phú tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực.

Theo đó, huyện tập trung truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ. Chú trọng đến việc phổ biến chiến lược Dân số - SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ gắn với kết quả hành động thực hiện chiến lược Dân số - SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2015; việc thực hiện Pháp lệnh Dân số, dự thảo Luật Dân số, Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi cùng hoạt động của các mô hình, dự án về DS-KHHGĐ...

Trong tháng hành động Quốc gia năm nay, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ, “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”

Cung cấp, phổ biến những thành tựu của việc thực hiện Chương trình DS-KHHGĐ trong các năm qua trên phạm vi cả nước, nhất là tại địa phương. Tuyên truyền ý nghĩa, chủ đề của ngày dân số Việt Nam 26/12, Đề án duy trì mức sinh thấp, hợp lý tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2015-2020, các mô hình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân… đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, treo băng rol tuyên truyền tại các trục đường chính, nơi công cộng, khu dân cư tập trung nội dung về: “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”, “Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc”, “Hỗ trợ các nhóm dân số đặc thù ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Duy trì mức sinh thấp hợp lý – vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, “Mỗi cặp vợ chồng hãy nên đẻ hai con”… Cho xe cổ động đường dài từ Thị trấn Thạnh Phú đến Thạnh Phong, Thạnh Hải và đến Phú Khánh, Thới Thạnh. Tổ chức lễ mitting phát động hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số vào ngày 11/12 gắn với Liên hoan tuyên truyền viên Dân số; họp mặt Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 gắn với Hội nghị tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2015…

Bên cạnh việc việc tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam lồng ghép với tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình DS-KHHGĐ năm 2015, các xã, thị trấn còn tăng cường công tác truyền thông, tư vấn tại hộ, nói chuyện chuyên đề về DS/SKSS/KHHGĐ lồng ghép với sinh hoạt CLB các đoàn thể. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ…

Các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm nay trên địa bàn huyện Thạnh Phú nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, ban ngành đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; đồng thời, tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020; duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…/.

Quốc Vinh