Site banner

Thạnh Phú: Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020

Qua 01 năm, phát động vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ nhiều hình thức với trên 33 tỷ đồng; trong đó, ủng hộ thông qua Quỹ “Vì người nghèo” huyện và các địa phương gần 6 tỷ đồng, còn lại ủng hộ trực tiếp qua chương trình an sinh xã hội.

Trong thực hiện công tác an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tổ chức từ thiện, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện trao tặng gần 23.000 suất quà, tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.200 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; gần 1.300 suất học bổng và dụng cụ học tập, xe đạp, máy tính,…cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh có nhiều hình thức giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; vận động xây dựng cầu đường, nhà tình nghĩa, tình thương, tình đồng đội, mái ấm công đoàn,…; giúp đỡ khắc phục hạn mặn; phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, nạn nhân nhiểm chất độc dacam/dioxin,…với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng. 

Văn Minh