Site banner

Biến đổi khí hậu - Thiên tai

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo trực tuyến Tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tỉnh,...
Ngày đăng: 05/04/2022
Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn
Ngày đăng: 22/03/2022
Tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 diễn ra quá dài, nên hầu hết địa bàn trong tỉnh đều bị thiếu nước nghiêm trọng
Ngày đăng: 02/03/2022
Kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) phiên bản 2020 và Báo cáo Đánh giá Khí hậu quốc gia là công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch ứng phó với BĐKH và lồng ghép ứng phó với...
Ngày đăng: 18/02/2022
Chiều ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến...
Ngày đăng: 18/02/2022