Site banner

Biến đổi khí hậu - Thiên tai

Thực hiện Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
Ngày đăng: 23/06/2021
Nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, tăng cường khả năng chống chịu của các thành phần kinh tế và hệ sinh thái trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện nhiệm vụ...
Ngày đăng: 15/06/2021