Biến đổi khí hậu - Thiên tai

Ngày đăng: 09/08/2021
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 4646/KH-UBND về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/1/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước,...
Ngày đăng: 29/06/2021
Đợt hạn mặn mùa khô năm 2019-2020 gay gắt, kéo dài đã tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống của người dân
Ngày đăng: 23/06/2021
Thực hiện Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
Ngày đăng: 15/06/2021
Nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, tăng cường khả năng chống chịu của các thành phần kinh tế và hệ sinh thái trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện nhiệm vụ...

Trang

Đăng kí nhận Biến đổi khí hậu - Thiên tai