Site banner

Kinh tế - Xã hội

Tôi đến vùng kinh tế mới xã Tân Mỹ (Ba Tri) trong âm hưởng của mùa xuân còn lan tỏa. Sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự tích cực hưởng ứng của đông đảo nhân dân đã xây dựng thành công...
Ngày đăng: 04/09/2015
Ba Tri là một trong những huyện biển có bước đầu tư phát triển thủy lợi khá vững chắc. Chỉ trong năm 2012, toàn huyện đã tập trung Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi đáp ứng nhu cầu nuôi...
Ngày đăng: 04/09/2015