Kinh tế - Xã hội

Ngày đăng: 04/09/2015
Hiện nay, tỉnh ta có diện tích rừng ngập mặn là 3.900 ha, trong đó rừng tự nhiên 1.000 ha, rừng trồng 2.900 ha gồm các loại cây chủ yếu như đước, đưng, bần, mắm, phi lao… được phân bổ ở 3 huyện Ba...
Ngày đăng: 04/09/2015
Trong 6 tháng đầu năm, một số hộ nuôi tôm nước mặn bị thua lỗ vì tôm chết, sau đó rất nhiều hộ lời to do trúng mùa, trúng giá.
Ngày đăng: 04/09/2015
Vụ nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Thạnh Phong (Thạnh Phú) đang thu hoạch rộ. Nhiều hộ dân nuôi tôm trên đất giồng cát trúng đậm. Vấn đề đặt ra là có nên ngưng trồng rau màu, cây ăn trái, để nuôi tôm...
Ngày đăng: 04/09/2015
Bình Đại sẽ được nâng cấp thành thị xã trong tương lai theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020.
Ngày đăng: 04/09/2015
Chiều về An Đức - Ba Tri/ vàng mơ đồng lúa xanh rì bờ tre". Trong cái nắng vàng ngả bóng, tôi theo tỉnh lộ 885 về quê biển Ba Tri, viếng Đền thờ cụ Đồ Chiểu.
Ngày đăng: 04/09/2015
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ba Tri tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện đạt kết quả khả quan. Tổng diện tích đất gieo sạ lúa là 27.048ha, sản lượng 126.247 tấn, đạt 63,76% Nghị...
Ngày đăng: 04/09/2015
Mùa nghêu năm 2013 lại diễn ra trong tình trạng nghêu chết ở một vài hợp tác xã (HTX) nhưng tỷ lệ thiệt hại không đáng kể, chỉ có HTX Đồng Tâm ở Thừa Đức (Bình Đại) bị thiệt hại khoảng 50%, còn lại...

Trang

Đăng kí nhận Kinh tế - Xã hội