Kinh tế - Xã hội

Ngày đăng: 25/12/2017
Ngày 12.12.2017, tại Hội trường UBND huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức tặng 50 phần quà và 50 chiếc xe đạp cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Ngày đăng: 25/12/2017
Tặng bằng khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân tích cực tham gia dự án. Thực hiện tinh thần Chỉ thị 16 của Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”, Hội Nông dân huyện Ba Tri tiếp tục khơi dậy tinh thần...
Ngày đăng: 25/12/2017
Nhằm tập trung thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế của người nghèo, người cận nghèo, năm 2017, huyện Bình Đại đẩy mạnh thực hiện Đề án“Phát triển đa dạng sinh kế, khởi nghiệp, giảm nghèo”, qua...
Ngày đăng: 11/12/2017
Trong những năm qua, kinh tế tập thể đã thể hiện tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Hiện nay, kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển...
Ngày đăng: 11/12/2017
Nhằm quán triệt sâu, rộng nội dung các Chủ trương, Chính sách của Đảng, nhà nước về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động trong nhân dân trên địa bàn huyện, năm 2017, huyện Bình Đại đẩy mạnh thực...
Ngày đăng: 24/11/2017
Trong xây dựng nông thôn mới, xã Thới Thuận luôn tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.Trong đó, xã tập...
Ngày đăng: 24/11/2017
Sáng ngày 23/11/2017, Công an huyện Ba Tri tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre về việc thành lập Chốt Công an An Ngãi Trung. Theo Quyết định, Chốt Công an An Ngãi Trung...

Trang

Đăng kí nhận Kinh tế - Xã hội