Kinh tế - Xã hội

Ngày đăng: 16/01/2018
Trong năm 2017, UB MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại kịp thời triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện Chương trình an sinh xã hội tại địa phương mình, góp phần đem lại kết...
Ngày đăng: 16/01/2018
Nhằm giúp người nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, trong năm 2017, Hội nông dân huyện Bình Đại không ngừng hỗ trợ, tổ chức dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ...
Ngày đăng: 16/01/2018
Vừa qua, tại xã An Nhơn, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn xã. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn đến dự.
Ngày đăng: 16/01/2018
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất định, song với sự...
Ngày đăng: 11/01/2018
Ngày 09.01.2018, tại trường THCS xã Mỹ An, UBND huyện Thạnh Phú phối hợp với UBND xã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai ở lại phía sau” giai đoạn...
Ngày đăng: 11/01/2018
Năm qua, chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh thưc hiện trên địa bàn huyện, từ đó, khơi dậy và kích thích ý tưởng, sinh kế để làm giàu, thoát nghèo trong từng...
Ngày đăng: 10/01/2018
Là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, chị Trần Thị Diền luôn năng nổ, nhiệt tình giúp cho phong trào phụ nữ và hoạt động hội đạt được nhiều thành tích trong những năm qua. Đồng...

Trang

Đăng kí nhận Kinh tế - Xã hội