Site banner

Ba Tri hỗ trợ nước uống cho nhân dân xã Bảo Thạnh

Hỗ trợ nước uống cho hộ nghèo xã Bảo Thạnh.

Nhằm chia sẻ một phần khó khăn của nhân dân vùng hạn, mặn, ngày 3/4/2016, ông Hồ Sỹ Bảo ngụ tại quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã đến hỗ trợ nước uống cho 250 hộ nghèo tại xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Trong đợt này, mỗi hộ được tặng 2 thùng nước uống loại 22 lít. Tổng kinh phí đợt hỗ trợ nước uống lần này trên 20 triệu đồng do ông Hồ Sỹ Bảo cùng bạn bè, người thân của ông tại thành phố Hồ Chí Minh đóng góp. Sắp thới, ông Hồ Sỹ Bảo sẽ tiếp tục vận động kinh phí cũng như các điều kiện cơ sở vật chất khác để giúp đồng bào huyện Ba Tri có nước ngọt sinh hoạt.

Minh Đức