Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống thủy lợi theo hướng đa mục tiêu

Thời gian qua, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Bình Đại đã đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và nạo vét nhiều hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, đồng thời xây dựng mới và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng thủy lợi như: Đê Sông Tiền, Đê biển, cống Định Trung, dự án ngọt hóa xã Phú Long, xã Thạnh Trị,….,v.v, qua đó, đã giúp người dân địa phương chủ động đảm bảo nguồn nước trong sản xuất và sinh hoạt.

Tuy nhiên, nhu cầu nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn huyện ngày càng tăng cao, bởi biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, hạn hán, mặn xâm nhập sâu và nước biển dâng có chiều hướng gia tăng. Do đó, hệ thống công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn huyện chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Công trình Đê bao Tam Hiệp một trong những công trình nằm trong kế hoạch thưc hiện theo hướng đa mục tiêu.

Từ thực tế trên, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống thủy lợi và cung cấp đủ nước sạch, phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, huyện Bình Đại tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và của địa phương đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nhằm phục vụ tốt nền sản xuất nông nghiệp đa dạng và hiện đại.

Các công trình thủy lợi nằm trong kế hoạch thưc hiện theo hướng đa mục tiêu gồm: công trình Đê biển, Đê sông Tiền, công trình Đê bao Tam Hiệp và các công trình kênh, cống đầu mối Đê Tây, hệ thống dẫn nước ngọt từ hồ chứa Ba Lai phục vụ nuôi thủy sản và sinh hoạt tại các xã Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thạnh Phước, Thới Thuận. Theo đó, kết cấu của các công trình thủy lợi được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng vùng, trên từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường phối hợp với tỉnh hoàn chỉnh các công trình thủy lợi phục vụ nuôi thủy sản của huyện, mời gọi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt các cụm liên xã, các địa bàn vùng khó khăn, hệ thống nước phục vụ công nghiệp chế biến.

Đồng thời, các ngành chức năng huyện đẩy mạnh khảo sát thực tế, vận động nhân dân tạo mặt bằng sạch, để xây dựng kế hoạch thực hiện nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng hàng năm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và có phương án quản lý, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn. Trong đó, chú trọng phát huy sức mạng vai trò chủ thể của người dân trong quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động quản lý khai thác, cải tạo, nạo vét hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn, nhằm tăng hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã huyện tại địa phương.

Thanh Hương

Các tin cùng chuyên mục