Bình Đại khẩn trương triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm tàu cá

Nhằm chuẩn bị triển khai các thủ tục hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm và chi phí vận chuyển hàng hóa của tàu dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại huyện Bình Đại, huyện đã và đang triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm và chi phí vận chuyển hàng hóa của tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP cho các chủ tàu thuyền, ngư dân hoạt động khai thác, dịch vụ trên địa bàn huyện.

Huyện Bình Đại là một trong ba huyện biển của tỉnh, trong nhiều năm qua, huyện phát triển mạnh nghề khai thác thủy sản xa bờ. Toàn huyện có 613 tàu đánh bắt thủy hải sản, trong đó có 552 tàu đánh bắt xa bờ. Hàng năm, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt khoảng 67.000 tấn.

Đoàn tàu ra khơi tại xã biển Bình Thắng

Để việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm và chi phí vận chuyển hàng hóa của tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có hiệu quả, các ngành chức năng huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, đặc biển là xã ven biển, thông báo đến các hộ ngư dân, chủ tàu có điều kiện để liên hệ đăng ký. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân biết trình tự thủ tục hồ sơ. Tổng hợp danh sách đăng ký của ngư dân đủ điều kiện để trình về trên xem xét quyết định.

Ngoài ra, đối tượng được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm là các chủ tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên và là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản. Theo đó, mức hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu. Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) với mức 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV; 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Riêng đối với việc hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu dịch vụ hậu cần, thì đối tượng được hỗ trợ đó là chủ tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/chuyến biển đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV đến 800CV; từ 60 triệu đồng/ chuyến biển đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên; hỗ trợ tối đa 10 chuyến biển/năm. Điều kiện được hỗ trợ đó là tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên và là thành viên của tổ, đội, hợp tác xã, doanh nghiệp khai thác hải sản.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm và chi phí vận chuyển hàng hóa của tàu dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản xa bờ có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi ro kinh tế cho ngư dân khai thác xa bờ, giúp ngư dân yên tâm, bám biển để tăng gia lao động, sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới biển và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

                                                        Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục