Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bến Tre: Những kết quả đạt được trong năm 2016

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bến Tre (CNTT&TT) là đơn vị sự nghiệp, thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ Công nghệ Thông tin - Truyền thông và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mặc dù mới thành lập hơn hai năm nhưng Trung tâm CNTT&TT đã thực hiện đạt một số kết quả rất khả quan. 

Về lĩnh vực Quản trị mạng và Hệ thống, Trung tâm CNTT&TT đã quản lý và vận hành ổn định hạ tầng kỹ thuật CNTT và Truyền thông của tỉnh; đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản như hệ thống thư điện tử, dịch vụ truy cập internet, hệ thống bảo mật… Đồng thời, hỗ trợ các sở, ngành, UBND thành phố, các huyện trong quản trị hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng CNTT; phối hợp khai thác có hiệu quả Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; tiếp tục phối hợp triển khai và đưa vào sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng nhằm cơ bản hoàn thành việc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các ứng dụng CNTT; Phối hợp xây dựng Quy chế quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh; thường xuyên rà soát số lượng, người sử dụng hộp thư điện tử Bến Tre để điều chỉnh, bổ sung thông tin kịp thời; tăng cường công tác an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống đang vận hành; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tích hợp các ứng dụng dùng chung đã, đang và sẽ triển khai đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo xu hướng tập trung dữ liệu, đơn giản hóa công tác quản trị, sử dụng, tối ưu hóa chi phí phù hợp với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; Tham gia thi công hệ thống công nghệ thông tin cho cơ quan và doanh nghiệp.

Về lĩnh vực Phát triển phần mềm và đào tạo, Trung tâm CNTT&TT đã quản trị và bảo trì và phát triển các website do Sở quản lý như: Website Biển và Biên giới biển Bến Tre, Website Lễ hội dừa, Trang Cổng thành phần Sở Thông tin và Truyền thông, Website Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và các đơn vị khác như: Website Ban Quản lý Khu công nghiệp; Chuyển đổi cơ sở dữ liệu để đưa vào sử dụng chính thức phần mềm I-Office cho các đơn vị Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Liên kết tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP; Phối hợp tổ chức lớp Đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng quản trị mạng, an ninh thông tin và an toàn hệ thống cho cán bộ phụ trách quản trị mạng tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2016; Phối hợp tổ chức 05 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thông tin truyền thông cơ sở tại các huyện thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và 04 lớp tại các huyện, thành phố Bến Tre thuộc chương trình bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của tỉnh; Phối hợp tổ chức 01 lớp Đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng quản trị mạng, an ninh thông tin và an toàn hệ thống cho cán bộ phụ trách quản trị mạng tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2016;  01 lớp Đào tạo kiến thức chuyên sâu về ứng cứu, khắc phục sự cố máy tính cho đội phản ứng nhanh của tỉnh, 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và kiến thức an ninh thông tin cho lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Công nghệ thông tin cho lãnh đạo năm 2016; Tham mưu giúp Triển khai các dự án về nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bến Tre và dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020;        Phối hợp triển khai, hỗ trợ sử dụng phần mềm VNPT-Office cho sở ban ngành tỉnh.

Để đạt được những thành quả trên, Trung tâm CNTT&TT đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có sự phối hợp tốt của các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Và hơn hết là sự đoàn kết, cố gắng, nổ lực hết mình của lãnh đạo, cán bộ viên chức của Trung tâm trong năm 2016.

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và Công đoàn cũng được chú trọng, Trung tâm CNTT&TT đã tham gia tích cực đóng góp ý kiến nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện và cùng phát triển. Trung tâm có 02 đồng chí là Ủy viên ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông. Hầu hết các thành viên của Trung tâm đều trẻ và năng nổ tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn phát động. Có 01 đồng chí được khen thưởng “Nữ hai giỏi” năm 2016.

Về khen thưởng trong năm 2016: Trung tâm có 01 đồng chí được đề nghị khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, về hoạt động chuyên môn có 02 đồng chí được đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND tỉnh; 01 đồng chí được đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng.

                                                                   Minh Tâm

Các tin cùng chuyên mục