Kinh tế - Xã hội

Ngày đăng: 05/09/2015
Thất bại vụ sò huyết năm 2011-2012, hầu hết bà con nuôi sò trong toàn tỉnh đã nói không với loại hải sản này. Dù rằng con sò trước kia đã từng góp phần xóa đói, giảm nghèo cho rất nhiều nông dân!
Ngày đăng: 05/09/2015
Bài 2: Một nghề đặc thù của xứ biển Chủ trương phát triển ngành kinh tế biển của tỉnh ở ba huyện biển (Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú) đã ngày càng mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân nơi đây....
Ngày đăng: 05/09/2015
Bài 1: Uy lực của các chủ vựa tại bến cảng Nếu như tàu cá có nhiệm vụ ra khơi đánh bắt cho được thật nhiều tôm cá thì các vựa thu mua có "nghề" là tập trung, điều tiết, phân phối và định...
Ngày đăng: 05/09/2015
Ba Tri là huyện thuần nông, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với trên 39.170 ha lúa/3 vụ trong năm. Từ lâu, người dân ở đây đã tận dụng nguồn nguyên liệu rơm, cỏ sẵn có trong sản xuất làm thức...
Ngày đăng: 05/09/2015
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với tổ chức Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) và huyện Bình Đại tổ chức trồng rừng lưu niệm tại xã Thạnh Phước (huyện Bình Đại). Mục đích của...
Ngày đăng: 05/09/2015
Ba Tri là huyện thuần nông nên sản xuất nông nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế của huyện. Tuy nhiên, trước đây do sản xuất, nuôi trồng của người dân còn nhỏ lẻ, chưa qui mô nên hiệu quả...
Ngày đăng: 05/09/2015
Mô hình "Trường học mới Việt Nam" (viết tắt VNEN) là dự án do Bộ giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục toàn cầu (GPE) triển khai tại 1.447 trường tiểu học trên 7...

Trang

Đăng kí nhận Kinh tế - Xã hội