Kinh tế - Xã hội

Ngày đăng: 05/09/2015
Ở các xã ven biển như Thừa Đức, Thới Thuận (Bình Đại), công việc cào nghêu được người dân nơi đây xem như là một cái "nghề gia truyền" và cứ thế mà "nối nghiệp" nhau từ đời này...
Ngày đăng: 05/09/2015
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 –NQ/TW của Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vị trí, vai trò của kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới trong hệ thống...
Ngày đăng: 05/09/2015
"Phiên đấu giá đầu tiên để chuẩn bị thu hoạch vụ nghêu 2012-2013 diễn ra thì các thành viên sẽ có lời đến 50% số tiền đầu tư. Nhưng chúng tôi vẫn chưa đồng ý bán, vì giá 20 ngàn đồng/kg là thấp...
Ngày đăng: 05/09/2015
Ngày 24.9.2013, UBND huyện Thạnh Phú đã tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện mô hình liên kết tứ trụ. Đại tá Ngô Minh Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Ngô Minh Tâm – Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy...
Ngày đăng: 05/09/2015
Chín tháng đầu năm 2013, việc thực hiện đề án "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh" (gọi tắt...
Ngày đăng: 05/09/2015
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng ở các địa phương. Chúng tôi đã trao đổi với thạc sĩ Cao Minh...
Ngày đăng: 05/09/2015
Năm 2012, hệ thống đê biển Ba Tri đã hoàn thành giai đoạn I, gồm đê biển dài 31,58km với 11 cống - bắt đầu từ xã Tân Xuân đến An Hòa Tây (đi qua địa bàn 6 xã), có các cống: Giồng Trơn, Rạch Trại,...

Trang

Đăng kí nhận Kinh tế - Xã hội